ORIGIN THAI
Thai & French Fusion


25 Mountainview Blvd.
Basking Ridge NJ
T: (908) 647-7781